Vragen en antwoorden

De antwoorden op al uw vragen

Hoeveel kindbegeleiders zijn er in een BABILOU kinderdagverblijf?

Kind & Gezin legt ons een ratio op van 8 kinderen per begeleider en 18 kinderen voor 2 begeleiders. Wij streven er naar om beter te doen dan deze norm, maar omwille van afwezigheden is dit niet op iedere moment mogelijk.

Vanaf welke leeftijd mag mijn kindje naar het kinderdagverblijf komen?

Vanaf het einde van de ouderschapsrust van de moeder is uw kindje welkom, dit tot de moment van hij/zij is toegelaten in de kleuterschool.

Hoeveel betaal ik in een BABILOU kinderdagverblijf?

Al onze kinderdagverblijven zijn vergund door Kind & Gezin. Er zijn 2 soorten kinderdagverblijven: gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde kinderdagverblijven. In een niet-gesubsidieerd kinderdagverblijf (Leman, Tervuren, Atrebates, Keizerstraat en Piano 2) betaal je een vaste prijs per maand. In alle andere kinderdagverblijven betaal je een prijs per dag dat is berekend op je belastbaar gezinsinkomen.

Moet ik een waarborg betalen?

Zodra de plaats werd bevestigd aan u schrijven wij het kindje in en sturen wij per mail een factuur voor de waarborg te betalen. Indien deze waarborg na aanmaning niet betaald wordt dan schrijven wij het kindje terug uit.
De waarborg bedraagt 400€ in een niet-gesubsidieerd kinderdagverblijf. In een gesubsidieerd kinderdagverblijf is dit 250€, tenzij uw belastbaar gezinsinkomen <27000€ was, dan is de waarborg 50€. Indien u alle facturen betaald hebt en de opzegtermijn van uw opvangcontract respecteert dan krijgt u na de opvangperiode de waarborg teruggestort op uw bankrekening (een maand na de betaling van uw laatste factuur).    

Contact