Ons educatief traject

Babilou ondersteunt de ontwikkeling van de allerkleinsten

Onze missie is de bloei en ontwikkeling van elk kind te ondersteunen in zijn/haar eigen tempo.

Respect voor de eigenheid van het kind : elk kind heeft eigen behoeften, afhankelijk van zijn/haar cultuur of geschiedenis. Deze specifieke behoeften vragen om een individuele begeleiding.

De bescherming van de emotionele veiligheid van het kind, , volgens menselijke criteria, in ruimte en tijd, is onze prioriteit. Wij zorgen ook voor hun fysieke veiligheid door de wettelijke hygiëne- en veiligheidsnormen die in onze sector van kracht zijn na te leven. Al onze kinderdagverblijven zijn ontworpen om kinderen in staat te stellen zich vrij en veilig te bewegen in een omgeving met meubilair en apparatuur aangepast aan hun grootte en ontdekkingszin

Bij Babilou zorgen wij ook voor de ouders!
Het gezin wordt erkend als de eerste opvoeder van het kind. Tussen ouders en professionals bestaat een relatie van co-educatie door middel van voortdurende uitwisseling.

En welke rol speelt de school in dit alles? Wij proberen de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun overgang naar de kleuterschool. Het activiteiten- en spelletjesaanbod stelt hen in staat de wereld te ontdekken, plezier te hebben, maar ook te wennen aan het schoolritme.

Wij focussen op de zintuigelijke ontwikkeling van het kind zodat het leert te onderscheiden, specificeren, generaliseren; van het concrete naar het conceptuele en van het conceptuele naar het abstracte:

  • het kind classificeert, ordent, sorteert en ontwikkelt zijn/haar redenering;
  • taal: het kind benoemt concepten;
  • beweging: het kind verfijnt het gebruik van zijn/haar handen;
  • zintuigelijke verfijning: het kind bereikt een grote verfijning met verschillende materialen

Eén van de belangrijkste zaken is het stimuleren van onafhankelijkheid en initiatief bij het kind. Dit helpt bij het vergroten van het zelfvertrouwen en draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling.

Contact