Een bedrijfscrèche

Les avantages de la crèche d'entreprise

Babilou helpt u bij het opzetten en beheren van uw bedrijfscrèche of een crèche-project met meerdere bedrijven.

Vanaf de eerste ontwerpfase tot aan de opening van de opvang gaat het bij het opzetten van een kinderdagverblijf niet alleen om het beheer van deadlines en kosten, maar ook om het perfect aanpassen van het management op uw behoeften.

Het belang van het identificeren van behoeften

Elk project start met het bestuderen van de HR-gegevens van de onderneming. Hiermee wordt een gedetailleerde analyse gemaakt die uitwijst of de medewerkers behoefte hebben aan crècheplaatsen.

Als de noodzaak voor een crèche eenmaal is vastgesteld, wordt op basis van de analyse ook berekend hoe groot de vraag binnen uw bedrijf is.

Een afgebakend pilotproject

De zoektocht naar geschikt vastgoed is de eerste stap: of er nu met een bouwkavel of bestaande bouw wordt gewerkt, de toekomstige lokalen moeten aan de eisen voor opvang voor jonge kinderen voldoen.

Wij nemen alle fases van het opzetten van een opvang voor onze rekening:

  • Het ondertekenen van het huurcontract,
  • Het indienen van de (ver)bouwplannen,
  • De planning van de werkzaamheden,
  • De werving en selectie van het team,
  • Het verkrijgen van goedkeuringen en subsidies van publieke partners (Kind en Gezin en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
  • Het inschrijven van families.

Het beheer van de crèche

Om op het kinderdagverblijf een serene en rustige sfeer te creëren waar de kleintjes hun nieuwe omgeving kunnen ontdekken, wordt het beheer geheel verzorgd door onze teams:

  • Dagelijkse controle van de crèche (leveranciers, hygiëne…),
  • Training van het crèchepersoneel,
  • Administratief en financieel beheer,
  • Facturering aan families.

Contact