Gemeenten

Geconfronteerd met de groeiende vraag van gezinnen en het gebrek aan opvangplaatsen is opvang voor jonge kinderen een grote uitdaging voor gemeenten.

Het opvangaanbod voor families ontwikkelen

Onze missie is om een publiek toegankelijke dienst te bieden. Wij adviseren en ondersteunen gemeenten in hun projecten aangaande het opzetten van nieuwe kinderdagverblijven. Wij bieden verschillende oplossingen die gemeenten helpen hun beleid voor opvang van jonge kinderen beter te beheersen.

Het opzetten van een op maat gemaakt project

Wij ondersteunen gemeenten bij het waarborgen van de oprichting, het beheer en de exploitatie van een nieuwe kinderopvang.

Babilou verzorgt alle fasen van het project:

 • De zoektocht naar onroerend goed,
 • Het opstellen van de (ver)bouwplannen,
 • De uitvoering van de werkzaamheden,
 • De subsidieaanvraag,
 • De inkoop van materialen,
 • Werving van het team,
 • Het beheer van de opvang.

De gemeente wordt bij elke fase van het project betrokken zodat het kinderdagverblijf voldoet aan de verwachtingen van de omgeving en in lijn is met het gemeentelijk beleid voor kinderopvang.

Gedelegeerd beheer

Een gemeente kan er ook voor kiezen het beheer van de crèche aan ons te delegeren. Wij nemen dan het beheer en de exploitatie van de crèche geheel voor onze rekening:

 • Werving van het team
 • Administratief en financieel beheer
 • Het toepassen van hygiëne- en veiligheidscodes
 • De uitvoering van het pedagogisch traject

Reservering van opvangplaatsen

Door plaatsen te reserveren in één van onze nieuwe opvangen springt de gemeente snel in op de urgente behoefte van gezinnen en biedt daarnaast een dienst van hoge kwaliteit aan.

Contact