De kosten van een bedrijfscrèche

De kosten van de bedrijfscrèche wordt gedeeld door de ouders en het bedrijf.

Het aandeel van de ouders komt overeen met de marktwaarde. Ouders profiteren van een belastingaftrek van € 11,20 per dag (in 2014) op hun privé-belastingen.

Het aandeel van bedrijven varieert op basis van het project. Voor meer informatie kunt u een afspraak maken via 02/687.87.21 om een offerte op te stellen.

Het bedrijf dat crècheplaatsen reserveert kan tot wel € 7990 per plaats per jaar van het belastbaar inkomen af te trekken (index 2014).

Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

De onderstaande informatie is afkomstig van de website https://www.werk-economie-emploi.irisnet.be/aides-et-subsides:

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft besloten alle bedrijven die plaatsen reserveren in een opvangfaciliteit voor kinderen van 0 tot 3 jaar te ondersteunen, in het voordeel van de personeelsleden.

Een betere werk/privé-balans biedt talrijke voordelen: verhoogde motivatie, verbeterde flexibiliteit en beschikbaarheid, minder stress en tijd in het verkeer, minder laatkomen en verzuim, personeelsbehoud, gemakkelijkere terugkeer naar het werk na zwangerschapsverlof, etc.

Al deze voordelen behoren tot de HR-prestatiehefbomen van het bedrijf.

De betrokken bedrijven:

Om in aanmerking te komen voor subsidies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten bedrijven:

– actief zijn in een bedrijfstak die in aanmerking komt voor steunaanvragen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (download de lijst met sectoren op https://www.werk-economie-emploi.irisnet.be/secteurs-d-activites-admis-subsides-entrepreneurs )

– een vestiging hebben in één van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (of overwegen deze te openen),

– beschikken over menselijk en materieel kapitaal dat specifiek gebonden is aan de bedrijfsactiviteit.

Bedrijven die zijn uitgesloten van de bijstand van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn:

– bedrijven die actief zijn in één van de uitgesloten sectoren (zie de lijst van toegestane sectoren) ;

– organisaties in niet-commerciële sectoren of met een missie voor het Algemeen Belang ;

– bedrijven waarvan bekend is dat deze in moeilijkheden verkeren ;

– publieke instellingen.

Aard van de subsidie:

De subsidies worden toegekend voor elke voor een werknemer gereserveerde plaats en voor een periode van maximaal vijf jaar.

Het subsidiebedrag bedraagt tot € 3.000 per plaats per jaar. Een extra subsidie kan worden toegekend aan bedrijven met minder gekwalificeerd personeel.

Subsidieplafond:

Het maximale subsidiebedrag voor reservering van kinderopvangplaatsen is € 66.000 per jaar ,voor alle subsidies van het Gewest gecombineerd (minimis-regel: https://les-aides.fr/zoom/bZ5g/l-application-de-la-regle-de-minimis.html ).

Contact