De gewenningsperiode

Wanneer het kind start in het kinderdagverblijf wordt er een gewenningsperiode voorzien

Onze teams bevorderen het gevoel van eigenwaarde en het zelfvertrouwen door middel van vriendelijkheid, aanmoediging en waardering voor het kind. Elk kind heeft behoefte aan een zorgzame relatie en positieve aandacht om zich in harmonie te kunnen ontwikkelen, ongeacht zijn/haar leeftijd.

Wij respecteren de eigenheid en het persoonlijke tempo van elk kind dat ons wordt toevertrouwd. In de dagelijkse gang van zaken (slaap, maaltijden, zorg) en in de speelse momenten maakt een dagelijkse observatie het mogelijk op een juiste wijze in te spelen op de specifieke behoeften van de kleintjes en zo hun veiligheid, zelfstandigheid en vrijheid te bevorderen in de ontwikkeling van het sociale leven.

Plezier is een belangrijk onderdeel van het ‘leven en laten leven’ van alledag! Wij streven ernaar de opleving van de zintuigen en de nieuwsgierigheid van het kind te bevorderen en begeleiden zonder hen te dwingen mee te doen aan een activiteit of spel. Het kind doet zijn/haar eigen ontdekkingen en er is geen sprake van concurrentie noch prestatiedrang.

Communicatie en verwoording tussen kind en volwassene biedt het kind de middelen zich te uiten en zijn/haar omgeving te begrijpen. Het ontdekken van anderen en de wereld om hen heen, onder het toeziend oog van een volwassene, is essentieel, evenals een continue ontwikkeling naar gelang de leeftijd en de behoeften van het kind.

Contact