Actualités

Our news

Tijdelijke sluiting van het kinderdagverblijf te Kraainem

3 December 2022

“We kunnen geen compromissen sluiten over de veiligheid of de kwaliteit van de zorg voor kinderen”.

De veiligheid en kwaliteit van de zorg voor de baby’s en peuters die aan ons zijn toevertrouwd is onze hoogste prioriteit.

Daarom werd, naar aanleiding van een melding in de crèche van Kraainem, samen met de bevoegde instantie, het agentschap Opgroeien, uit voorzorg besloten deze locatie vanaf de avond van 1 december tijdelijk te sluiten.

Opgroeien maakt gebruik van de toepassing van het voorzorgsbeginsel, hetgeen wij respecteren.

De autoriteiten voeren een onderzoek uit en hebben aangekondigd dat zij tegen 2 februari met conclusies zullen komen. Van onze kant hebben wij onmiddellijk onze interne controle- en onderzoeksmechanismen in werking gesteld om deze situatie zo snel mogelijk op te helderen.

We zijn ons bewust van de onmiddellijke impact en gevolgen van deze situatie voor de ouders, en dat spijt ons oprecht. Maar over de veiligheid van kinderen kunnen we geen compromissen sluiten. Dat is onze plicht als professionals in de kinderopvang.

Wij staan in nauw contact met de families om de best mogelijke regeling te vinden. Vanavond hebben we, in overleg met de betrokken families, aangekondigd dat we alles in het werk zouden stellen om hen zo snel mogelijk alternatieve regelingen aan te bieden. Dit kan bijvoorbeeld een tijdelijke plaatsing in een andere Babilou crèche zijn. Er werd daarnaast een financiële compensatieregeling aangekondigd om de periode van tijdelijke sluiting, de tijd van het onderzoek, in de best mogelijke omstandigheden voor hun kinderen door te komen.

Katrien Leten, CEO van Babilou: “Hoewel we de verbazing van gezinnen begrijpen na de plotse aankondiging van de tijdelijke sluiting van het kinderdagverblijf in Kraainem, kunnen we het ons – als geëngageerde speler in de kinderopvangsector – niet veroorloven om de veiligheid of de kwaliteit van de kinderopvang in het gedrang te brengen. Het is onze verantwoordelijkheid als professionals in de kinderopvang. Wij hopen dat de situatie zo snel mogelijk volledig wordt opgehelderd, zowel voor de ouders als voor de professionelen van het kinderdagverblijf Kraainem. Ondertussen staan wij de families bij in deze moeilijke periode. Wij staan ook volledig ter beschikking van de autoriteiten bij hun onderzoeken.”

Nieuwe kinderopvang in Vorst

16 August 2021

Begint volgend jaar opent een Babilou kinderopvang zijn deuren in Vorst te Brussel

Met dank aan de VGC en Kind & Gezin openen wij een gloednieuwe kinderopvang in de Brusselse gemeente Vorst in januari 2022.

Het nieuwe kinderdagverblijf zal zich bevinden ​​aan de Britse Tweedelegerlaan nummer 50 te Vorst. Er worden maximaal 45 kinderen opgevangen en we werken in 2 leefgroepen van 18 kinderen en 1 leefgroep van 9 kinderen voor de grotere kinderen. Er komt een buitenruimte waar kinderen veilig kunnen spelen. Aangezien het kinderdagverblijf erkend zal worden door Kind & Gezin, is de voertaal in het kinderdagverblijf Nederlands. Wij zullen open zijn van maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 18.30 uur.

De crèche wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en vervolgens door Kind & Gezin. Hierdoor betalen de ouders een dagprijs die berekend wordt op hun jaarlijkse belastbaar gezinsinkomen.

Bent u nieuwsgierig?

Kent u Babilou (nog) niet? Neem zeker een kijkje op onze website.
Een bezoekje brengen aan onze nieuwe crèche zal pas mogelijk zijn wanneer de inrichtingswerken volledig afgerond, ten vroegste eind december.
Wilt u al zeker zijn van een plaats dan kan u deze al reserveren, die kan enkel via de website www.kinderopvanginbrussel.be