Tijdelijke sluiting van het kinderdagverblijf te Kraainem

3 December 2022

“We kunnen geen compromissen sluiten over de veiligheid of de kwaliteit van de zorg voor kinderen”.

De veiligheid en kwaliteit van de zorg voor de baby’s en peuters die aan ons zijn toevertrouwd is onze hoogste prioriteit.

Daarom werd, naar aanleiding van een melding in de crèche van Kraainem, samen met de bevoegde instantie, het agentschap Opgroeien, uit voorzorg besloten deze locatie vanaf de avond van 1 december tijdelijk te sluiten.

Opgroeien maakt gebruik van de toepassing van het voorzorgsbeginsel, hetgeen wij respecteren.

De autoriteiten voeren een onderzoek uit en hebben aangekondigd dat zij tegen 2 februari met conclusies zullen komen. Van onze kant hebben wij onmiddellijk onze interne controle- en onderzoeksmechanismen in werking gesteld om deze situatie zo snel mogelijk op te helderen.

We zijn ons bewust van de onmiddellijke impact en gevolgen van deze situatie voor de ouders, en dat spijt ons oprecht. Maar over de veiligheid van kinderen kunnen we geen compromissen sluiten. Dat is onze plicht als professionals in de kinderopvang.

Wij staan in nauw contact met de families om de best mogelijke regeling te vinden. Vanavond hebben we, in overleg met de betrokken families, aangekondigd dat we alles in het werk zouden stellen om hen zo snel mogelijk alternatieve regelingen aan te bieden. Dit kan bijvoorbeeld een tijdelijke plaatsing in een andere Babilou crèche zijn. Er werd daarnaast een financiële compensatieregeling aangekondigd om de periode van tijdelijke sluiting, de tijd van het onderzoek, in de best mogelijke omstandigheden voor hun kinderen door te komen.

Katrien Leten, CEO van Babilou: “Hoewel we de verbazing van gezinnen begrijpen na de plotse aankondiging van de tijdelijke sluiting van het kinderdagverblijf in Kraainem, kunnen we het ons – als geëngageerde speler in de kinderopvangsector – niet veroorloven om de veiligheid of de kwaliteit van de kinderopvang in het gedrang te brengen. Het is onze verantwoordelijkheid als professionals in de kinderopvang. Wij hopen dat de situatie zo snel mogelijk volledig wordt opgehelderd, zowel voor de ouders als voor de professionelen van het kinderdagverblijf Kraainem. Ondertussen staan wij de families bij in deze moeilijke periode. Wij staan ook volledig ter beschikking van de autoriteiten bij hun onderzoeken.”

< Retourer to the list of items