Avondopvang

Dit is een zeer belangrijk moment van hereniging tussen ouder en kind. De medewerkers vertellen over het verloop van de dag van het kind. Door anekdotes en observaties verzekert de medewerker de ouders van de aandachtige zorg door het team in hun afwezigheid.

Contact