Ochtendopvang

Dit is een belangrijk moment waarop de medewerkers beschikbaar zijn zodat ouder en kind in alle veiligheid, zowel fysiek als emotioneel, afscheid kunnen nemen. Dit dagelijkse afscheid wordt pas iets positiefs als het kind de betekenis ervan begrijpt.

Tijdens de ochtendopvang kunnen ouders ook alle informatie die zij relevant achten en die een brug slaat tussen thuis en de crèche aan de medewerkers doorgeven. De routine maakt dat het kind gemakkelijk zijn/haar draai vindt: de bekende gezichten, de ingerichte hoeken en de terugkerende gebruiken.

Contact